Matematika a statistika

Doktorský studijní program

book

O programu

Program navazuje na magisterské studium. Studium je vysoce individuální, student se profiluje do úzké vědecké oblasti a vybírá si většinou nejen specifickou oblast matematiky, ale také školitele, který jej studiem provede. Nedílnou součástí studia je zahraniční stáž, výuka na VŠ, přednáška v anglickém jazyce na vědecké konferenci a publikace původních vědeckých poznatků v mezinárodních časopisech.

Absolventi doktorského programu mohou najít uplatnění ve vědě a výzkumu i jako učitelé na vysokých školách.

Více informací včetně přihlášky najdete zde.