Sdružené studium

Magisterský studijní program

MatEk

O programu

Ve spolupráci s Ekonomicko–správní fakultou (ESF) je realizováno mezifakultní studium Matematika a Ekonomie, které je určeno pro absolventy sdružených studií Matematika a Ekonomie v bakalářském stupni. Uplatnění po studiu najdou absolventi nejčastěji ve finanční sféře. Na rozdíl od specializace Finanční a pojistná matematika v magisterském programu Aplikovaná matematika je v tomto sdruženém studiu státní závěrečná zkouška z obou oborů, ale diplomová práce se píše pouzena hlavním oboru.

Více informací včetně přihlášky najdete zde.

Vybrané předměty programu

Časové řady

Předmět se věnuje pokročilejším modelům časových řad, které se používají v ekonometrii, financích nebo environmentálních vědách, kde jsou pozorování pořízená v průběhu času. Taková pozorování jsou obvykle závislá, což je ve statistice sice nepříjemnost, kterou je potřeba nějak obejít, ale zároveň je užitečná a lze ji využít pro predikci příštího vývoje a zároveň kvantifikovat její neurčitost.

Optimalizace

V tomto předmětu se studenti naučí matematizovat některé reálné optimalizační problémy. Věnuje se základním metodám řešení v případě lineárních, celočíselných a kvadratických úloh a také oblasti dynamického programování a základním úlohám variačního počtu.

Aplikovaná analýza funkcionálních dat

Praktický úvod do analýzy dat, která reprezentují měření hladkých funkcí zahrnuje vizualizaci a průzkumovou analýzu funkcionálních dat, neparametrické vyhlazování, funkcionální lineární regresní modely, funkcionální analýzu hlavních komponent, semimetriky založené na derivacích, registrace funkcionálních dat a použití balíku „fda“ v jazyce R.

Zobecněné lineární modely

Předmět studentům předkládá zobecněné lineární modely jako rozšíření lineárního modelu pro situace, kdy je zásadnějším způsobem narušen předpoklad normality odezvy, lineární závislosti střední hodnoty na parametru nebo homoskedasticity. Kurz pokrývá teorii, softwarovou implementaci, aplikaci a interpretaci.