Matematika

Magisterský studijní program

Map of Math

O programu

Program je určen pro studenty s hlubokým zájmem o (zejména teoretickou) matematiku a navazuje na něj případné doktorské studium. Studium je vysoce individuální, student se může profilovat do specifické oblasti obecné matematiky podle své volby.

Absolventi programu Matematika jsou orientováni směrem k čisté matematice, a zvláště pak absolventi doktorského programu mohou najít uplatnění ve vědě a výzkumu i jako učitelé na vysokých školách. Uplatnění po magisterském studiu však absolventi mohou najít i ve finanční sféře nebo v programátorských a vývojářských firmách či jako analytici dat; pro studenty orientované tímto směrem může ale být výhodnější zvolit program Aplikovaná matematika.

Více informací včetně přihlášky najdete zde.

Vybrané předměty programu

Globální analýza

Úvod do vektorového diferenciálního a integrální počtu, kde obecným nástrojem jsou Lieovy grupy a algebry a jejich reprezentace. Předmět ukazuje také vybrané aplikace konceptů riemannovské a symplektické geometrie, aplikace v optimálním řízení a analytické mechanice a příklady rovnic matematické fyziky.

Algoritmy teorie čísel

Teoretický předmět představuje základní myšlenky algoritmů, které mají široké uplatnění v zabezpečení přenosu dat, jako jsou testy prvočíselnosti či hledání netriviálního dělitele přirozeného čísla.

Teorie kategorií

Předmět seznamuje se základními kategoriálními pojmy a možnostmi konceptuálního přístupu k matematice, kategoriálním způsobem uvažování, analýzou v kategoriálním kontextu matematických pojmů a tvrzení.

Teorie kódování

Předmět seznamuje s teorií, která slouží k zabezpečení přenosu dat. Seznámí s pojmy entropie, nejistota, informace, komunikace mezi informačními kanály, kódování a dekódovací pravidla, Shannonova věta o kódování se šumem, oprava chyb a další.