Data Analytics

Bakalářský studijní program

MAT-EK

O programu

Tento program je realizován ve spolupráci s Fakultou informatiky. Jde o elitní mezioborový program, který je koncipován především pro studium při zaměstnání pro ty, kdo by se při standardním studiu nejspíš nudili. Jeho cílem je vybavit odborníky matematickými základy, dovednostmi pro řešení problémů a myšlením. Matematicky orientovaní studenti si zároveň osvojí praktické dovednosti a aplikované vize v analýze dat. Studium se opírá o přístup „learning by doing“.

Program je v kombinované formě (především online včetně zkoušek s „on-site events“ cca 10 dnů za semestr sloužícím k prezentacím, B2B setkáním, projektové práci apod.) a v anglickém jazyce. Studium je zpoplatněno částkou 14 000 EUR za rok.

Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro výkon samostatné práce ve vědě a výzkumu nebo jakékoliv praktické oblasti související s matematickým modelováním a analýzou dat. Mohou také pokračovat v nejambicióznějším dalším vzdělávání v oblasti matematiky, statistiky nebo datových věd na MU i ve světě.

Přijímací řízení má formu série hackathonů (již ve spolupráci s firmami) a pro obzvlášť úspěšné uchazeče by mělo zprostředkovat i financováni studia. Pokročilé fáze hackathonů pokračují za tímto účelem po formálním přijetí do studia až do května. Podrobný popis a mnoho dalších informací naleznete na webu samotného programu. Přihlášky a některé další informace najdete zde.